OV Gradačac dalo saglasnost za nastavak izgradnje puta Kerep-Međiđa Gornja

OV Gradačac usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačac za period januar-septembar ove godine i Izmjene i dopune Budžeta za 2017. godinu. Vijećnici su dali saglasnost za realizaciju Projekta rekonstrukcije lokalne ceste Kerep-Međiđa Gornja, dionica Međiđa Donja i utvrdili Pravilnik o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u javnim preduzećima i ustanovama u općini Gradačac.
Budžet Općine Gradačac za 2017. godinu će nakon izmjena iznositi gotovo 12 miliona 234 hiljade konvertibilnih maraka. Od početka godine do kraja septembra ostvareni su prihodi od 7 miliona 774 hiljade maraka, što je za oko 5 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine. U odnosu na rashode, ipak je ostvaren suficit od 808 000 maraka.
Odlukom Općinskog vijeća Gradačac omogućen je nastavak rekonstrukcije lokalne ceste Kerep-Međiđa Gornja, na dionici Međiđa Donja. Na inicijativu Saveza boračkih organizacija općine Gradačac, naknadno je u dnevni red uvršten i usvojen Prijedlog Pravilnika o jedinstvenim kriterijima za zapošljavanje u javnim ustanovama i preduzećima u Gradačcu, usklađen sa Zakonom o dopunskim pravima boraca.

Pročitajte...