OV Gradačac danas o izvršenju Budžeta

Sjednicu će danas održati OV Gradačac. Na dnevnom redu je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Gradačc za period januar-septembar 2017. godine, izmjene i dopune Budžeta za ovu godinu, prijedlog Odluke o općim uslovima, postupku i kriterijima za ostvarivanje prava na stipendiju Općine Gradačac braniteljima i članovima njihovih porodica, kao i Prijelog Odluke o broju i iznosu sredstava za općinske stipendije za školsku 2017./2018. Godinu. Vijećenici će razmareti i prijelog Odluke o lokalnim nerazvrstanim cestama i ulicama na području Gradačca.

Pročitajte...