OV Gradačac razmatralo Informaciju o vodosnabdijevanju

Vijeće općine Gradačac održalo je danas 18. redovnu sjednicu. Vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta općine za prvih devet mjeseci ove godine, kao i Izvještaj o utrošku budžetske rezerve općine. Posebnu pažnju izazvala je Informacija o vodosnabdijevanju na području općine. Razlog više za to jeste činjenica da južna naselja imaju problema sa snabdijevanjem vodom, pa su im i u ovim zimskim mjesecima prinuđeni vodu dostavljati cisternama.
Podsjetimo, Općinskim budžetom u Gradačcu je u ovoj godini, po osnovu prihoda i primitaka, predviđeno prikupiti 20 i po miliona KM. Za tekuće izdatke planira se utrošiti blizu 10 miliona, dok je nešto više od tog iznosa planirano za kapitalne izdatke. Prema Izvještaju o devetomjesečnom izvršenju budžeta, zaključno sa trećim kvartalom, ostvareni je deset miliona i 123 hiljade KM prihoda i primitaka. Tekući izdaci su bili blizu 6 miliona, a kapitalni izdaci milion i po KM. Vijeće je usvojilo i Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za ovu godinu. Riječ je o iznosu od dvije hiljade KM koje su dodijeljene Rahmanu Mehmedoviću za potrebe gradnje porodične kuće koja je izgorila u požaru krajem septembra. Posebnu pažnju izazvala je Informacija o vodosnabdijevanju na području općine Gradačac. Razlog više za to jeste činjnica da južna područja Gradačca imaju loše snabdijevanje vodom, pa im se ona i u ovim, zimskim mjesecima dostavlja cisternom. Vijeće je u nastavku razmatralo više komunalnih odluka, među njima i odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacijske mreže u sjevernom i južnom dijelu općine Gradačac.

Pročitajte...