OV Kladanj: Lokalna zajednica će podržati razvoj privrede

Sjednica općinskog vijeća održana je danas u Kladnju.Razmatrano je nekoliko nekoliko tačaka dnevnog reda, a fokus je bio na stanju privrede u ovoj općini. Informacija o stanju u ovoj oblasti je prihvaćena uz zaključak da će lokalna zajednica dati podrškuprivrednim subjektima i ulagati u razvoj infrastrukture kako bi poboljšali uslove za razvoj privrede u Kladnju.

Stanje privrede u Općini Kladanj je jednak općem stanju ovog sektora na nivou države, rečeno je tokom sjednice.Tome su doprinijeli stečaji ili likvidacije velikih preduzeća, neuređeno tržište i nedostatak radne snage. Privreda ovog općinskog područja se uglavnom naslanja na šumarstvo i drvoprerađivačku industriju u kojima radi 50% stanovništva ove općine, kaže predsjedavajući OV, Mujo Buševac. Nada se da će odlukom Vijeća ministara o zabrani izvoza drveta ova oblast biti u boljoj poziciji. Na sjednici OV Kladanj usvojen je i izvještaj o radu JKP „Komunalac“ za prošlu godinu. To je period u kojem ovo preduzeće bilježi pozitivno poslovanje. Ipak, zbog akumuliranih dugova, stanje u Komunalcu ne može biti zadovoljavajuće. Predsjedavajući Buševac navodi da će biti potrebno puno rada kako bi se dugovi smanjili, a vodosnabdijevanje, odvoz smeća i uređenje parkova nesmetano odvijali.Usvojen je i prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Kladanj,zatim prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Jedinstvenom općinskom orgnu uprave Općine Kladanj za period 2019.-2021. godine i prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada Javne ustanove Dječije obdanište “Edina Čamdžić” Kladanj.

Pročitajte...