OV Živinice danas o programu rada i upisu djece u škole i obdanište

Danas zasjeda OV Živinice. Vijećnici će između ostalog, razmatrati izvještaj Dječijeg obdaništa Živinice za predagošku 2016/2017 i godišnji program rada za 2017/2018 godinu, zatim informaciju o upisu učenika u prve razrede osnovnih škola, gimnazije i mješovite srednje škole u 2017/2018. Godini, kao i uspjeh učenika na kraju prethodne školske godine u osnovnim školama, mješovitoj srednjoj školi i gimnaziji. Pred vijećnicima je i inicijativa poslodavaca u vezi sa izmjenom Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava.

Pročitajte...