Ove godine manji prinosi pšenice u TK

Kantonalna vlada nedavno usvojila Izvještaj o realizaciji žetve strnih žita u 2018. godini za područje Tuzlanskog kantona. Kako se u Izvještaju navodi, jesenjom sjetvom 2017. godine i proljetnom sjetvom 2018. godine strnim žitima na području Tuzlanskog kantona zasijana je površina od 5.501 ha. Urod je manji od očekivanog, s obzirom na ovogodišnje loše vremenske uvjete. Strnim žitima značajnije površine zasijane su na području općina Lukavac, Gradačac, Kalesija i Živinice, a što ukazuje da je sjetva ovih žita, zbog korištenja specifične mehanizacije u toku obrade i žetve, pogodnija na većim zemljišnim kompleksima. Na području Kantona u jesenjoj i proljetnoj sjetvi pšenica je zasijana na površinama od 3.724 ha, tako da u sjetvenoj strukturi strnih žita pšenica zauzima 67,69%, a ostala strna žita zauzimaju 32,31 %, navodi se između ostalog u ovom izvještaju. Žetva strnih žita na području Kantona je počela početkom jula, a vremenski uvjeti nisu bili najpovoljniji u toku žetve. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjetaa za vrijeme rasta i razvoja usjeva, kao i u periodu oplodnje i primjene zaštitnih sredstava, prinos i kvalitet zrna, posebno pšenice, ni u ovoj godini nisu zadovoljavajući. Sve ovo utjecalo je da su i prosječni prinosi strnih žita u odnosu na raniju godinu nešto manji. Ukupan prinos strnih žita na području Kantona iznosio je 17.795 tona, što je za 566 tona, odnosno 3,09% manje u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno je ukupan prinos pšenice u odnosu na prošlu godinu manji za 25,9 tona. Osnovni razlozi za ovako malu proizvodnju pšenice u odnosu na potrebe su nedovoljna veličina zemljišnog posjeda, niska produktivnost, nedovoljna i neadekvatna tehnološka opremljenost, nedostatak povoljnih kreditnih sredstava, te izostanak sufinansiranja jesenje sjetve u prošloj godini od Federalne direkcije robnih rezervi, te nedonošenje odluke o garantiranoj otkupnoj cijeni pšenice. Kao jednu od mjera Ministarstvo navodi da je, u cilju povećanja sjetvenih površina i prinosa strnih žita u narednom periodu potrebno da Federalna vlada blagovremeno donose Odluku o garantiranoj otkupnoj cijeni pšenice za rod u tekućoj godini. Također će trebati nastaviti novčanu podršku proizvođačima strnih žita, sufinansirati sjetvu pšenice radi stvaranja robnih rezervi, potom, u saradnji sa sjemenarskim kućama, a u organizaciji Poljoprivrednog zavoda organizirati edukaciju poljoprivrednika o sredstvima zaštite i načinu zaštite strnih žitarica, kao i prezentacije sorti pšenice otpornijih na bolesti, a u cilju povećanja prinosa po jedinici površine. Po mogućnosti u Budžetu Kantona biće potrebno planirati sredstva za otkup pšenice za potrebe Kantonalnih robnih rezervi.

Pročitajte...