U ovoj su godini najveće površine zasijane kukuruzom i to kukuruzom za zrno i kukuruzom za silažu

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Izvještaj o realizaciji Plana proljetne sjetve u ovoj godini za područje TK a koja je, prema podacima nadležnih službi lokalnih zajednica, planirana na 51.919 ha, a realizovana na površini od 51.128 ha. U ovoj su godini najveće površine zasijane kukuruzom i to kukuruzom za zrno i kukuruzom za silažu.

Kukuruzom za zrno na TK zasijano je 21.515 hektara, dok je kukuruz za silažu posijan na 13.513 ha, što je 69 % od ukupno ostvarene proljetne sjetve. Ostala žita su zasijana na površinama od 554 ha ili 96% u odnosu na plan.

– Žitaricama je ukupno zasijano 22.069 he, što čini učešće žitarica u sjetvi od 43 posto – naglašava Vahidin Smajlović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK.

Industrijskim biljem zasijana je površina od 194 ha što je 78% od planiranog. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina zasađena je krompirom 6.594 ha odnosno 58% od ukupne sadnje, odnosno sjetve povrtnih kultura.

– Inače, povrtnim biljem je zasijano 1.427 he, a to je procenat ostvarenja od 98,8 posto – dodaje Smajlović.

Stepen realizacije proljetne sjetve kreće se od više od 90 posto u općini Sapna do više od 100 posto na području općine Lukavac. U 2021. godini došlo je do smanjenja sjetvenih površina u većini općina i gradova na području Kantona.

– Po gradovima i općinama ZK najveća sjetva ostvarena je u Gradačcu, Lukavcu, Kalesiji i Gračanici, a evidentno je da se najbolji rezultati ostvaruju tamo gdje ima najviše državne zemlje, koju proizvođači uzmu pod zakup – kaže Vahidin Smajlović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva TK.

Ukupna proljetna sjetva u ovoj godini je manja za za 2,42% u odnosu na prošlu godinu. Na stepen realizacije proljetne sjetve najviše su uticale nepovoljne vremenske prilike u periodu optimalnih rokova sjetve kao i visoke cijene repromaterijala. Kad je u pitanju udio pojedinih poljoprivrednih kultura u sjetvenoj strukturi nema nekih značajnijih oscilacija u odnosu na prošlu godinu.

Pročitajte...