Danas seminar o kontroli GMO proizvoda

Seminar o novousvojenim smjernicama za označavanje i kontrolu genetski modificiranih prehrambenih proizvoda u BiH biće održan danas na Tehnološkom fakultetu Univeruiteta u Tuzli. Agencija za sigurnost hrane BiH objavila je nove smejrnice o označavanju i kontroli GMO prehrambenih proizvoda. Seminar ima za cilj javno pokretanje smjernica i informisanje o njihovim implikacijama na institucije, privatni sektor i potrošače. BiH je prva od 14 zemelja potpisinica Dunav soja  deklaracije, koja je usvojila standarde za utvrđivanje proizvodnje i obilježavanje hrane proizvedene bez genetskih modifikovanih organizama i hrane proizvedene na riziku.

Pročitajte...