Pad prihoda u Budžetu TK, izazvan pandemijom, bit će teško sanirati u naredne tri godine

Od 22.marta, kao posljedica pandemije, Tuzlanski kanton bilježi konstantan pad budžetskih prihoda. U aprilu i maju, u odnosu na isti period prošle godine, pad prihoda iznosi oko 20 miliona maraka. Rebalansom Budžeta osigurane su uštede od oko 8 miliona maraka. Prema projekcijama Federalnog ministarstva finansija, na osnovu kojih je utvrđen dokument Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2021.-2023.godine, Tuzlanski kanton u naredne tri godine neće dostići nivo prihoda ostvarenih 2019.godine.

 

Pročitajte...