Pedagoški zavod TK dodijelio priznanja najboljim školama

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona uručio je priznanja direktorima ukupno 32 škole, osnovne i srednje, koje su postigle najbolje rezultate u školskoj 2018/2019. godini. Ovu poraksu ocjenjivanja Pedagoški zavod provodi već 13 godina, a instrumentarij za vrednovanje uspjeha svake se godine mijenja i dopunjava.

novinar Azra Mešić

Prva osnovna škola Živinice već treću godinu zaredom, u ukupnom je poretku najbolja osnovna škola u Tuzlanskom kantonu.

– Naši učenici osvojili su preko 2.400 bodova na takmičenjima gdje su prezentirali našu lokalnu zajednicu, Grad Živinice, naš Kanton. I nastavili smo i ove godine sa uspjehom. Imamo pehare, laureate nu Grazu u Austriji i imamo plasmane na kantonalno takmičenje, kaže Omer Ramić, direktor Prve osnovne škole Živinice.

Osim rezultata sa učeničkih takmičenja Pedagoški zavod vrednuje i rad direktora i nastavnika, opremljenost škole, učešće u međuškolskim projektima, rad sekcija.

– Mi svake godine imamo pravo da predlažemo i da utičemo na kriterije prema kojima se rangiraju škole. Ne radi to sam Pedagoški zavod. I mi utičemoo na to, kaže Minka Kurtović, dorektorica Gimnazije “dr. Mustafa Kamarić” iz Gračanice.

Svake godine Pedagoški zavod uvodi i nove kriterije za ocjenjivanje rada škola. U školskoj 2018/2019. godini bilo je važno imati što manje izostanaka sa nastave.

– Prošle godine smo u kriterije uveli da što više pozornost obraćamo na opravdane i neopravdane sate. Prošle godine smo imali ogroman broj opravdanih i neopravdanih sati. Pa smo kroz svoje kriterije uveli da vidimo možemo li smanjiti to i od prošle godine su za 15% smanjeni i opravdani i neopravdani sati, kaže Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK.

Za postignute uspjehe i realizaciju nastave tokom prošle školske godine priznanja su dobili menadžmenti ukupno 32 škole koje su bile prvoplasirane, drugoplasirane i trećeplasirane u svojim općinama i na nivou Tuzlanskog kantona u kategorijama podijeljenim prema broju učenika.