Pedagoški zavod TK: U naredne tri godine realizacija projekta “Razvijanje čitalačke kulture učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona“

Sve osnovne škole sa područja TK će u naredne tri godine imati veći knjižni fond svojih biblioteka zahvaljući zajedničkom projektu Pedagoškog zavoda TK i Rotary cluba. Radi se o projektu “Razvijanje čitalačke kulture učenika osnovnih škola Tuzlanskog kantona“, tokom kojeg je cilj, prvenstveno, podstaći čitalačku kulturu  kod osnovaca.

Popunjavanje  školskih biblioteka nedostajućim naslovima u vrijednosti od 190 hiljada  KM, zatim organizacija obuke za nastavnike, te formiranje ili reorganizacija kutka za čitanje  primarni su ciljevi projekta koji će u narednim danima zaživiti u svim  osnovnim školama sa područja TK. U prvoj godini realizacije u ovaj projekt, bit će uključeno 27 škola.

« U sljedeće 3 godine će  škole biti opremljene sa nekoliko stotina knjiga, vrijednosti oko 2.400 KM po školi. Pored toga pravit ćemo kutke za čitanje za čitanje u onim školama  gdje ih nema«, kaže Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK.

»U prvoj godini vrijednost knjiga je 32 hiljade eura. I u naredne dvije će biti po 32 hiljade eura. To su lektirni naslovi koji nedostaju po školama. Ostatak novca je za seminare za nastavnike«, riječi su Samira Durmića, predsjednika Rotary cluba Tuzla.

Obuka za nastavnike počela je danas u prostorijama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Knjiga, sve više u društvu 21. stoljeća postaje prekrivena prašinom i pada u zaborav, gurnuta u stranu zbog savremenih medija. Ipak, mnogi smatraju da će knjiga  opstati sve dok  bude ljudi koji nezamjenjivim smatraju jedinstveni osjećaj terapijskog efekta koji knjiga u rukama pruža čovjeku. Ljubav prema knjizi razvija se upravo u najmlađem dobu, podsjetili su iz Pedagoškog zavoda.

Pročitajte...