Plakalo: Građani BiH ne moraju brinuti zbog uvođenja sistema ATIAS

Građani Bosne i Hercegovine se ne moraju brinuti da je uvođenje sistema ETIAS jedna vrsta ograničenja njihovog kretanja u zemljama Evropske unije, ocijenio je generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH Haris Plakalo.

Naveo je kako je sistem ETIAS vrlo važan za sigurnost Evropske unije, jer predstavlja novinu u evropskoj sigurnosnoj praksi.

Podsjetio je da je proteklih dana donesana odluka da će građani Bosne i Hercegovine, ali i građani još 61 države uključujuči i SAD, morati popunjavati elektronski obrazac prije nego uđu u prostor država članica Europske unije, i to je nešto što se moglo očekivati s obzirom da je bilo u pripremi već duži period.

– Ovaj sistem podrazumijeva važan segment u sigurnosnom smislu Europske unije, te će svakako doprinjeti dodatnoj sigurnosti u samoj uniji. Građani Bosne i Hercegovine se ne moraju brinuti da je ovaj sistem jedna vrsta ograničenja njihovog kretanja, jer se odluka o početku primjene ETIAS-a odnosi na 61 državu nečlanicu EU, kao i na državljane Sjedinjenih Američkih Država, te u tom kontekstu nema mjesta za zabrinutost ili poimanje sistema ETIAS kao nečeg represivnog prema građanima Bosne i Hercegovine. Obrazac će se popunjavati online, te će koštati 7 eura, a ukoliko bude odobren, važiti će tri godine ali sa današnjim pravilima za građane Bosne i Hercegovine koji imaju 90 dana mogućnosti boravka u zemljama Europske unije. Sve osobe koje su zavedene kao sigurnosna prijetnja, svakako će kroz koordinaciju sigurnosnih službi Bosne i Hercegovine i Europske unije, biti spriječene da kroče na tlo zemalja članica unije – rekao je Plakalo.

(FRTVTK/ENA) F.F.