Plan vakcinacije protiv COVID-19 za TK

Vakcine protiv COVID-19 će biti besplatne i dobrovoljne za sve građane, a provođenje same vakcinacije bazirat će se na principima jednakosti, pravičnosti i solidarnosti prema najugroženijima, rečeno je prilikom predstavljanja Plana vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine. Raspitali smo se kakav je plan vakcinacije u Tuzlanskom kantonu, na koji način će se građani moći prijaviti za apliciranje vakcine, te ko su prioritene grupe.

Novinarka: Devleta Brkić

Plan vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine donesen je još u januaru ove godine. Kantonalni zavodi za javno zdravstvo upoznati su s planom, te su dobili zadaće da formiraju operativne timove za provođenje vakcinacije na nivou kantona, ali i da odrede timove za vakcinaciju u zdravstvenim ustanovama. Kako nam je kazala direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK plan vakcinacije usklađen je sa federalnim planom, i da u porvom redu podrazumijeva koordinaciju svih nivoa, federalnog, kantonalnog i nivoa primarne zdravstvene zaštite.

– To u suštini znči formiranje operativnih timova na svim nivoima koji podrazumijevaju jednu osobu koja će biti odgovorna za provođenje vakcinacije, jednu osobu koja će biti odgovorna za nadzor i jednu osobu vezano za logistiku. Operativni timovi su već u ovom ranijem periodu sačinjeni i na kantonalnom i na nivou opština odnosno domova zdravlja. Također su formirani vakcinalni timovi. Domovi zdravlja su dostavili podatke vezano za broj timova na raspolaganju, za lokalitete na kojem bi se mogla vršiti vakcinacija, tako da je taj neki segment zaokružen, istakla je direktorica Maida Sarihodžić.

S obzirom da je Tuzlanski kanton najmnogoljudniji u Federaciji BiH, već se razmišlja o prostorima za masovnu vakcinaciju građana.

– To su uglavnom ove sportske hale, i u tom smislu smo uputili zahtjev prema opštinama da se izjasne o eventualnom prostoru koji imaju vezano za vakcinisanje. U nekim manjim općinama postoji i mogućnost vakcinacije pri domovimaa zdravlja s obzirom da se radi o manjem broju ljudi, dodala je naša sagovornica.

Prioritetne skupine za vakcinisanje su u prvom redu zdravstveni djelatnici i drugo zdravstveno osoblje, zatim štićenici socijalnih ustanova za starije osobe, odnosno osobe preko 60 godina te djelatnici koji rade u tim ustanovama. Građani stariji od 60 godina mogli su se prijaviti za vakcinaciju putem timova porodične medicine, dok su pojedini domovi zdravlja oglašavali brojeve na koje su se zainteresovani građani mogli prijaviti. Osim na ova dva načina, ističe Sarihodžić, razmišlja se i o online načinu prijave.

– Ta online platforma obično je definisana sa nivoa države ili entiteta. Morate imati jedan sveobuhvatan zdravstveni informacioni sistem kroz neki medicinski softver tako da su sve zdravstvene ustanove povezane. Također, takvu vrstu prijavljivanja ima i kanton Sarajevo. Ali moramo znati da je Kanton Sarajevo također informatički potpuno uvezan, da imaju elektronsku knjižicu. Nažalost, naš kanton nema tako sveobuhvatan informacioni sistem, naglasila je direktorica ZZJZ TK Maida Sarihodžić.

Putem Covax mehanizma u Tuzlanski kanton u proteklih nekoliko dana stiglo je 1.524 doze Pfizer vakcina, dok se u ovoj sedmici očekuje još 3.420 doza vakcina proizvođača AstraZeneca. Kako nam je kazala direktorica Sarihodžić to bi trebalo biti dostatno za vakcinaciju prioritenih grupa. Građane Tuzle pitali smo da li će se vakcinisati ukoliko se uskoro počne sa masovnijom imunizacijom.

Anketa

Vakcinama putem Covax mehanizma i onima koje su stigle kao donacija Republike Srbije za sada će biti obuhvaćeno oko 7.000 građana našeg kantona.

(RTVTK)

Pročitajte...