Po prvi put će se mali farmeri vezati direktno za izvoz

U okviru programa razvoja ruralne konkuretnosti, s ciljem pomoći malim nekomercijalnim farmerima pri uvezivanju sa otkupljivačima, formirane su klasterske platforme. Članovi klastera 3, koji obuhvata općine sa Tuzlanskog kantona, održali su danas sastanak kako bi se utvrdio koncept realizacije i direktne podrške razvoju proizvodnih inicijativa.
Više u video prilogu.

Pročitajte...