Počela isplata penzija za mart: Povećanje penzije za preko 100 000 penzionera

Danas je počela isplata penzija za mart prema koeficijentima koje propisuje novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Obzirom da je od 1. marta 2018. godine u primjeni, isplata penzija uz primjenu isplatnog koeficijenta, po članu 51 donedavno važećeg zakona, više nije u primjeni. Za mjesec mart povećanje penzija od 10% i 5% će dobiti ukupno 106.208 korisnika, za što su potrebna dodatna sredstva u iznosu od 2.897.725 KM.