Počela obuka za akreditaciju Zavoda za javno zdravstvo TK

Zavod za javno zdravstvo zajedno sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu F BiH započeli su edukacju uposlenika Zavoda. Obuka bi trebala biti okončana krajem godine.

Pročitajte...