Počela sanacija jame Omazići

U narednih sedam do deset dana, prema očekivanjima Uprave Rudnika mrkog uglja Banovići, trebalo bi da počne izvlačenje vode kojom je ugašen požar u jami Omazići. Prošle sedmice ušlo se u ovu jamu. Obaveze prema kupcima uglja Rudnika mrkog uglja Banovići se ispunjavaju, a nedostajuće količine iz podzemne eksploatacije nadoknađuju se ugljem sa površinskog kopa.

Pročitajte...