Počela Sedmica sudske nagodbe

0
32

Jučer je počela sedmica sudske nagodbe, koja traje do 24.maja. Različiti sporovi oko vlasništva, imovine, dugovanja, mogu se riješiti na ovaj način. Izuzetak predstavljaju porodični predmeti ukojima se odlučuje o interesu djeteta. Sudska nagodba se ne može osporavati žalbom.