Počela Sedmica sudske nagodbe

Jučer je počela sedmica sudske nagodbe, koja traje do 24.maja. Različiti sporovi oko vlasništva, imovine, dugovanja, mogu se riješiti na ovaj način. Izuzetak predstavljaju porodični predmeti ukojima se odlučuje o interesu djeteta. Sudska nagodba se ne može osporavati žalbom.