Počela “Sedmica sudske nagodbe”

Građani Bosne i Hercegovine čiji se predmeti vode u prvostepenim i drugostepenim sudovima imaju priliku svoj predmet riješiti sudskom nagodbom u skraćenom postupku, u periodu od 21. septembra do 02. oktobra 2020. godine, u okviru Sedmice sudske nagodbe. Brojne su koristi rješavanja sudskih sporova na ovaj način za strane u postupku, ali i sudove.

Pročitajte...