Počela sjednica Vlade Federacije BiH

MOSTAR, 31. listopada (FENA) – Vlada Federacije BiH, na današnjoj sjednici koja je počela u Mostaru, razmatrat će Prednacrt zakona o elektroničkom potpisu FBiH koji uređuje pravo fizičkih i pravnih osoba na upotrebu elektroničkog potpisa u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim i drugim radnjama.

Također, utvrđuje i prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba koje pružaju usluge izrade, verificiranja i validacije elektroničkog potpisa, elektroničkog vremenskog žiga i pečata, elektroničke preporučene dostave i certifikata za autentifikaciju mrežnih stranica na teritoriju Federacije BiH.

Članovi Vlade izjasnit će se o Nacrtu zakona o stečaju. Taj potpuno novi zakon pripremljen je nakon analize postojećeg rješenja u oblasti provođenja stečajnog postupka te uz uzimanje u obzir svih činjenica koje ukazuju na određene nejasnoće i nepreciznosti u postojećim odredbama.

Federalna vlada razmatrat će informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o potrebi elektrifikacije Unske pruge na dionici Bihać – Blatina. Okončanjem projekta bili bi stvoreni uvjeti za uvođenje putničke linije Sarajevo – Bihać i to ‘Talgo’ garniturom koja već sada dolazi do Banje Luke. Time bi, također, bili smanjeni troškovi prijevoza koji bi se obavljao elektrovučom, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Dnevni red sjednice Vlade Federacije BiH

MOSTAR, 31. listopada (FENA) – Dnevni red 125. sjednice Vlade FBiH koja se danas održava u Mostaru:

1. Usvajanje Zapisnika 124. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 24. 10. 2017. godine

2. Prednacrt zakona o elektronskom potpisu Federacije Bosne i Hercegovine

3. Nacrt zakona o stečaju

4. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za dopunu Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijela Institucija ombdusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine

5. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izradu i donošenje Zakona o Gradu Srebrenik, koju je podnijelo Općinsko vijeće Općine Srebrenik

6. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava s učešćem državnog kapitala

7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo

– Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
– Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
– Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo

8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic

– Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic
– Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Igman d.d. Konjic
– Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Igman d.d. Konjic

9. Prijedlozi odluka:

a) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo

10. Informacija o konkursnoj proceduri za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo, s Prijedlogom zaključka i prijedlozima akata za provođenje nove natječajne procedure za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo:

a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

c) Prijedlog teksta obavještenja o poništavanju javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojim nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i ponovnom raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo

11. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2016. godinu

12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih naroda i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

13. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana i zamjenskog člana Interresorne radne grupe za izradu trećeg periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o pravima radnika migranata i članova njihovih obitelji

14. Prijedlozi rješenja i Prijedlog zaključka

a) Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
– Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora NOS-a iz Federacije BiH, imenovane Rješenjem V. br.: 512/2016 i 835/2017

b) Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine
– Izvještaj Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora NOS-a iz Federacije BiH, imenovane Rješenjem V. br.: 511/2016 i 834/2017

c) Prijedlog zaključka

15. Kvartalni izvještaji o provođenju Projekta hitnog oporavka od poplava u BiH (FERP) za period od 1. 7. 2016. – 30. 6. 2017. godine, s Prijedlogom zaključka

16. Izvještaj o radu Nadzornog odbora dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1. 6. 2017 – 31. 8. 2017. godine, s Prijedlogom zaključka

17. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar od 1. 7. 2017. – 30. 9. 2017. godine, s Prijedlogom zaključka

18. Izvještaj o napretku za razdoblje siječanj-prosinac 2016. godine – praćenje provođenja Revidiranog akcijskog plana 1 (RAP 1) Strategija reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini), s Prijedlogom zaključka

19. Polugodišnji izvještaj o napretku (Praćenje provođenja Revidiranog akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH), za razdoblje siječanj-prosinac 2017. s Prijedlogom zaključka

20. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i zaključaka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz nadležnosti tih ministarstava, uprava i upravnih organizacija, za razdoblje srpanj-rujan 2017. godine, s Prijedlogom zaključka

21. Šesnaesti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, za razdoblje 1. 7. 2017. – 30. 9. 2017. godine, s Prijedlogom zaključka

22. Informacija o izmjenama i dopunama programa rada federalnih ministarstava za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka

– Izmjene programa Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
– Izmjene Programa Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
– Izmjene i dopune Programa Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
– Izmjena Programa rada Federalnog ministarstva trgovine

23. Informacija o potrebi zaključivanja tri ugovora o radu u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka

24. Informacija o potrebi raspisivanja Javnog natječaja i prijema u radni odnos uposlenika na upražnjena radna mjesta u Federalnom zavodu za zapošljavanje, s Prijedlogom zaključka

25. Informacija o potrebi elektrifikacije Unske pruge na dionici Bihać-Blatina, s Prijedlogom zaključka

26. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o djelu

27. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog strategije Bosne i Hercegovine za sprječavanje širenja oružja za masovno uništavanje (za period 2018-2022)

28. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika

29. Informacija Federalnog ministarstva kulture i sporta o potrebi izdvajanja sredstava s pozicije Tekuće rezerve Vlade Federacije iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za organiziranje Europskog zimskog omladinskog olimpijskog festivala “EYOF 2019”, s Prijedlogom zaključka

30. Zahtjev za davanje suglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za popunu pet upražnjenih radnih mjesta, s Prijedlogom zaključka

31. Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo s ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja cestarine na dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2018.

(RTVTK/FENA) R.G.

Pročitajte...