Počele isplate naknada za ukopninu iz Fonda Pio i

Manje je poznato da novi Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji je stipio na snagu početkom marta ove godine, predviđa nadoknađivanje pogrebnih troškova u slučaju smrti korinsika penzije, odnosno penzioenra. Pravo na naknadu ima nasljednik – član uže porodice koji izmiri troškove pogreba, a može biti bračni supružnik, razvedeni bračni supružnik, dijete…
Kako predviđa poseban Pravilnik o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korinsika penzije, naknada se isplaćuje ako je penzioner imao prebivalište u Federaciji BiH ili Brčkom Distriktu BiH. Naknada se isplaćuje u visini prosječne penzije isplaćene u Federalnom zavodu u mjesecu prije smrti korisnika penzije. Prema istom Pravilniku, pod troškovima pogreba smatraju se najnužniji troškovi potrebni za obavljanje pogreba, sanduk ili tabut, pokrov za sanduk ili tabut, nadgrobni znak i prijevoz na grobno odredište. Penzioneri pozdravljaju ovu zakonsku izmjenu, ali upozoravaju na složenost procedure za ostvarivanje tog prava. Postupak za ostvarivanje prava se pokreće zahjevom za naknadu pogrebnih troškova koji se podnosi direktno Federalnom zavodu za mirovinsko osiguranje.

 

Pročitajte...