Počele pripreme za obilježavanje 23. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice

U Memorijalnom centru Potočari – Srebrenica prošle sedmice održan je prvi sastanak Organizacionog odbora za obilježavanje 23. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne Zone UN-a Srebrenica“  jula 1995. godine. Na sastanku je izabran predsjednik i potpredsjednici Organizacionog odbora. Za predsjednika Organizacionog odbora imenovan je Nermin Alivuković, za potpredsjednike Nisvet Mujanovć, Damir ef. Peštalić i Mersed Smajlović.