Počelo čišćenje zagađenog zemljišta u krugu kompanije GIKIL

U krugu industrijske zone u Lukavcu, tačnije na lokalitetu GIKIL-a u narednih nekoliko mjeseci će biti rađeno na bioremedijaciji zemljišta. Riječ je o projektu „Remedijacija industrijske zone fabrike koksa – pogon Fenola Lukavac“. Kroz ovaj pilot projekt vršit će se prečišćavanje zagađenog zemljišta, a vrijednost je 517.000 KM. Prečišćeno će biti 690 tona zemljišta koje je zagađeno teškim metalima na mjestu proizvodnih objekata, odnosno pogona industrijske zone.

Novinarka: Devleta Brkić

Radi se o prvom projektu ovakve vrste u BiH. U prvoj fazi vrši se iskop i transport zemljišta iz pogona fenola unutar industrijske zone GIKIL-a. Količina od 690 tona zemlje će se iskopati, na dubini od dva i po metra, a zatim odvući na određenu lokaciju gdje će se vršiti proces neutralizacije zagađujućih materija.

– Ovdje imamo zemljište koje je onečišćeno različitim vrstama organiskih polutanata. Bit će izmljšteno na jednu posebno uređenu lokaciju van fabrike GIKIL-a, gdje će biti tretirano posebnom vrstom bakterija koje se isključivo hrane ovim vrstama zagađujućih tvari. Nakon što bakterije odrade svoj dio posla a što će se provjeravati redovnim monitorningom tad se zemljište vraća na lokaciju kao prečišćeno, kazao je Abdel Đozić, predsjednik NO GIKIL-a.

Iz Uprave GIKIL-a ističu da će slični projekti u cilju smanjenja zagađenja okoliša biti nastavljeni i u narednom periodu.

– Na fabrici energana već smo izvršili remont kolektora plina, dimnih kanala i značajnoj smo smanjili emisiju sumpordioksida i ugljenmonoksida na trećem kotlu, rekao je generalni direktor GIKIL-a Dževad Kasumović.

Projekt remedijacije je izuzetno značajan zbog činjenice da je zemljište veoma zagađeno, a nakon natapanja vodom usljed kišnih padavina teški metali ulaze u vodotok rijeke Spreče. Potom dolazi do kontaminacije poljoprivrednih zemljišta. Vrijednost projekta je 517.000 maraka, a radi se uglavnom o stranim izvorima sredstava.

– Vlada TK odnosno Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša u cijelom projketu učestvuje sa nekih 36.000 maraka, pored toga češka firma Dekonta sa nekih 59.000 KM, sam GIKIL sa 39.000 KM, Fond za zaštitu okoliša FBiH sa 130.000 KM, i na sav taj iznos imamo 49 posto dodatnih sredstava od strane Slovenačke agencije za razvoj. Znači radi se o nekih 517.000 KM koji će biti investirane na području našeg kantona, istakao je ministar Elvir Rožnjaković.

Poslovi bi trebali biti okončani iduće godine, a bit će urađeni prema svjetskim i međunarodnim standardima.

– Tehnologiju nam daje češka kompanija Dekonta koja radi dugi niz godina na ovakvim projektima remedijacije. Firma TQM je nadzorni organ koji će izvršiti analize, izjavio je Maid Hadžimujić, direktor firme KEMIS BiH.

Projekti zaštite okoliša i voda koje onečišćuje GIKIL u fokusu su djelovanja nove uprave koja se nalazi na čelu ove lukavačke kompanije.

(RTVTK)

Pročitajte...