Počet će radovi na bioremedijaciji zemljišta u krugu industrijske zone fabrike “GIKIL”  Lukavac

U narednih nekoliko mjeseci radit će se na bioremedijaciji zemljišta u krugu industrijske zone fabrike “GIKIL”  Lukavac, navode u ministrarstvu prostornog uređenja i zaštite okolice Vlade TK. Riječ je o prečišćavanju zagađenog zemljišta u nekoliko faza. Projekat je finansijski podržala Vlada TK, zajedno sa još nekoliko domaćih i stranih institucija i preduzeća.

Prećišćeno će biti 690 tona zemljišta koje je zagađeno teškim metalima. Pored kantonalnog minstarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, projekt je podržao i federalni Fond za zaštitu okoliša.

U projekat je, pored Vlade TK, uključeno još nekoliko domaćin i stranih institucija i preduzeća. Poslovi će biti urađeni prema međunarodnim i svjetskim standardima.

Pročitajte...