Početak sanacije Barutane na Gradini

U prvom gostovanju ovog ponedjeljka govorimo o pripremama za početak sanacije Barutane na Gradini u Tuzli. Prva faza radova na zaštiti i sanaciji trebala bi biti provedena tokom naredne godine, a ista je jedan od projekata u okviru provedbe novog Zakona o zaštiti kulturne baštine TK. Gost u studiju je Semir Hadžimusić – stručni saradnik za kulturno-historijsko naslijeđe.