Počinje drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli

Na Univerzitetu u Tuzli će se organizovati drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini, na studijske programe na kojima je ostao određeni broj slobodnih mjesta, po okončanju prvog upisnog roka, kako slijedi:

 

Fakultet/ADU Studijski program Budžet TK Samofinans. Vanredni
                          Akademija dramskih umjetnosti
Produkcija 5
                          Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Specijalna edukacija i rehabilitacija 10
Poremećaji u ponašanju 15
UKUPNO:   25  
                          Ekonomski fakultet
  Ekonomija 76
  Poslovna ekonomija 18
  Menadžment u turizmu 2 20
UKUPNO: 2 96 18
                           Fakultet elektrotehnike
Tehnički odgoj i informatika 16 10
UKUPNO: 16 10  
                           Fakultet za tjelesni odgoj i sport
Tjelesni odgoj i sport 10 15
Sportski trener 8
UKUPNO: 10 15 8
                           Filozofski fakultet
Bosanski jezik i književnost 9 10
Historija 3 10
Predškolski odgoj i obrazovanje 9
Razredna nastava 14 5
Turski jezik i književnost 5 10
Engleski jezik i književnost 7
Njemački jezik i književnost 1
Žurnalistika 5 5
Pedagogija 4 10
Socijalni rad 5
Politologija (Međunarodni odnosi i diplomatija) 9 10
Filozofija-Sociologija 11 10
UKUPNO: 60 92  
                           Mašinski fakultet
Energetsko mašinstvo 10 15
Proizvodno mašinstvo 1 15
Mehatronika 11
UKUPNO: 11 41  
                          Medicinski fakultet
Studij sestrinstva 29
Studij radiološke tehnologije 4
Studij sanitarnog zdravstva 9
UKUPNO:   42  
 Pravni fakultet
Opći studij 5
UKUPNO:   5  
                           Prirodno-matematički fakultet
Matematika 14 15
Fizika 19 5
Biologija 13 15
Hemija 16 10
Turizmologija 9 15
UKUPNO: 71 60  
                           Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
  Rudarstvo 8 10
  Geologija 12 10
  Građevinarstvo 24
Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina 15 5
Sigurnost i pomoć 8 5
UKUPNO: 43 54
                           Tehnološki fakultet
  Hemijsko inženjerstvo i tehnologije 12 15  
Prehrambena tehnologija 16 15
Inženjerstvo zaštite okoline 16 10
Agronomija 18 15
UKUPNO: 62 55

 

 

Podnošenje prijava za drugi upisni rok vršiće se od 20.08. do 26.08. 2019. godine.

Prijemni ispit održaće se 03.09.2019. godine u 10:00 sati.

Privremena rang- lista kandidata objaviće se do 04.09., a konačna 06.09.2019. godine.

Upis primljenih kandidata obaviće se od 09.09. do 19.09.2019. godine.

 

Za Akademiju dramskih umjetnosti:

Podnošenje prijava vršiće se od 21.08. do 30.08.2019. godine;

I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održaće se 03.09.2019. godine u 10,00 sati;

II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obaviće se 04.09.2019.godine u 15,00 sati po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;

III dio (završni – eliminacioni ispit) održaće se 05.09.2019. godine u 10,00 sati;

Privremena rang-lista kandidata objaviće se 05.09., a konačna 06.09.2019. godine;

Upis primljenih kandidata obaviće se od 09.09. do 19.09.2019. godine.

Pročitajte...