Počinje uplata premije osiguranja za 2021. godinu

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavijestili su osigurana lica da od ponedjeljka, 04.01.2021. godine, počinje uplata premije osiguranja za 2021. godinu i aplikacija “markica” u zdravstvene legitimacije.

Visina premije osiguranja za 2021. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu.

“Markica” premije osiguranja za 2021. godinu, aplicirat će se u zdravstvenu legitimaciju u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica do 31. marta 2021. godine.

Prilikom uplate premije osiguranja, odnosno prenosa novca sa računa na račun (žiralno plaćanje), aplikacija markica se može izvršiti najranije dva dana nakon izvršene uplate zbog evidentiranja uplata platnog prometa.

Premija osiguranja iz 2020. godine prestaje važiti zaključno sa 31.03.2021. godine.

Pročitajte...