Počinju aktivnosti na gradnji zaobilaznice Šićki Brod – Đurđevik

Davanjem saglasnosti gradskih vijeća Tuzle i Živinica, a potom i aktom Kantonalne vlade kojim je utvrđeno da je izvođenje radova i izgradnja ceste Šićki Brod – Đurđevik projekat od javnog interesa, stvoreni su uslovi da se krene sa realizacijom ovog projekta. Ovo je bio povod sastanka premijera Tuzlanskog kantona Kadrije Hodžića sa gradonačelnicima Tuzle i Živinica.

Izgradnjom zaobilaznice Šićki Brod – Đurđevik bit će poboljšani uslovi odvijanja saobraćaja u Tuzli i Živnicama stoji između ostalog u mišljenjima gradskih vijeća ovih lokalnih zajednica. Utvrđivanjem javnog interesa stvorene su pretpostavke za početak konkretnih aktivnosti na eksproprijaciji zemljišta. Novac za idejno rješenje i eksproprijaciju zemljišta obezbjeđen je iz budžeta Vlade FBiH.

– U ovu ideju su ugrađeni napori svih prethodnih vlada. Znate da je i prethodna Vlada TK u novembru 2019. godine obznanila tu ideju, a ova Vlada je ideju osnažila intenzivnim sastancima i dogovorima sa Vladom FBiH i obezbjeđenjem ovog normativnog pristupa, dakle i saglasnoti i odluke – kaže Kadrija Hodžić, premijer TK.

Početku saobraćajne deblokade TK posvećeni su i u gradskoj upravi Tuzle. Gradonačelnik Jasmin Imamović stava da je ovo početak skraćivanja nepotrebno dugog putovanja od Tuzle do Sarajeva, ali i početak velikog investicionog ulaganja.

– U pitanju je velika investicija i mi smo zato dali pozitivno mišljenje, jer bez investicija nema razvoja, nema zapošljavanja i mislim da je to važno. Zato je važno što prije riješiti imovinsko-pravne odnose. To kojom će se brzinom riješiti imovinsko-pravni odnosi zavisi od Federalne direkcije cesta, ona će biti stranka u postupku i fizičkih osoba, znači vlasnika zemljišta – ističe Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.

Za početak projektnog organizovanja na ovoj dionici već je osigurano 20 miliona KM. Taj novac bit će utrošen u idejni i glavni projekat. Nakon toga, za gradnju obilaznice Šićki Brod – Đurđevik u dužini od 17,3 km, na raspolaganju će biti i dodatnih 45 miliona od Vlade FBiH. Predstavnici Grada Živinice ističu da će zaobilaznica prolaziti kroz zapadni dio grada. Riješit će problem velikih gužvi u saobraćaju, ali i stvoriti mogućnosti za dodatni razvoj privrede.

– Uglavnom radi se kroz zapadni dio Živinica. Jednim dijelom se odvija na Malinama i ide tamo preko Barica, Živinica Donjih i gore prema Đurđeviku. To je dio preko rijeke Spreče – napominje Suvad Butković, sekretar Gradske uprave Živinice.

Osim ove obilaznice Vlada TK obavezala se da će rekonstruisati i dio puta od Đurđevika prema Kladnju i dalje prema Olovu. Novac za taj projekat bit će obezbijeđen iz sredstava Federalne direkcije cesta, a radi sredstvima od akciza.

– Ovaj program radimo, što je bitno naglasiti, u sinergiji sa Vladom KS. Po prvi put će Vlade TK, KS i Zeničko – dobojskog kantona udružiti snage, te raditi zajednički na rekonstrukciji i izgradnji ceste od Tuzle do Sarajeva – naglašava Kadrija Hodžić, premijer TK.

Zajednički rad tri kantona na jednom projektu poruka je da je BiH potreban integrisan razvoj, dodaje premijer TK Kadrija Hodžić.