Podneseno 1200 prijava za nelegalnu sječu šuma u TK u posljednje tri godine

Zbog nelegalne sječe šuma na području TK od 2015. godine do danas podneseno je više od 1200 prijava. Procijenjeno je da šteta iznosi više od 300 000 KM. Godišnji prosjek nelegalno posječene drvne mase na području Državnih šuma TK iznosi oko 3 000 kubnih metara, što čini oko 1,5 odsto etata, odnosno plana sječe JP „Šume TK“.Na području Tuzlanskog kantona postoje četiri šumsko-privredna područja: Konjuh, Sprečko, Majevičko i Vlaseničko. Ukupna površina šume i šumskog zemljišta je oko 80 000 ha, a za gospodarenje je dostupno oko 70 000 ha, s obzirom na to da je dio, oko 10 000 ha miniran. Godišnji plan sječe za sva četiri šumsko-privredna područja je nešto više od 200 000 kubnih metara. Dio bude posječen nelegalno. Čuvari šuma su počinitelje hvatali na djelu i podnosili prijave. Kadrija Omazić, vd direktor JP „Šume TK“ Kladanj:„U šumama TK za 2015., 2016. i 2017. godinu podneseno je otprilike 1 200 prijava za bespravne sječe. Od toga je bilo 250 krivičnih prijava, a ostale prekršajne“.Tokom 2017. godine kantonalni šumarski inspektori su obavili 350 pregleda i evidentirali 15 prekršaja. U prekršaju je uhvaćeno osam fizičkih lica u Kladnju, Lukavcu, Sapni, Teočaku i Tuzli i sedam pravnih lica u Čeliću, Gračanici, Gradačcu, Lukavcu i Tuzli. „Od tih 15 subjekata, 10 je sankcionisano prekršajnim nalozima, a pet upravnom mjerom, odnosno izdavanjem rješenja o otklanjanju nedostataka“, rekao je Suad Bajić, šumarski inspektor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK.Mnogi od počinitelja su višestruki povratnici koji i pored sankcija nastavljaju sa bespravnom sječom šuma.„Najčešći izvršioci bespravnih radnji su lica slabog imovinskog stanja, povratnici i lica kod kojih imovinsko-pravni odnosi nisu riješeni. Oni vrše sječu pod mišljenjem da se radi o njihovoj šumi. U postupku se dokazuje da se radi o šumama u državnom vlasništvu“, tvrde iz JP “Šume TK”.Procijenjeno je da šteta nanesena nelegalnom sječom u posljednje tri godine iznosi više od 300 000 KM. Prijave se rješavaju sporo, a i sudska naplata iznosi oko 2 % u odnosu na obračunatu stvarnu štetu, kažu iz JP „Šume TK“. Ipak, ima pomaka. Dok je u 2015. godini bespravno posječeno 3 355 kubnih metara drvne mase, u 2017. je posječeno manje od 2000 kubnih metara.„Ako analiziramo podatke koje imamo sa terena može se zaključiti da je broj bespravnih sječa i prometa drveta u protekloj godini znatno smanjen. Ovo je u prvom redu rezultat rada šumarske inspekcije, pripadnika MUP-a TK i uposlenika JP „Šume TK“, saopšteno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK. Prema Zakonu o šumama TK kazne za bespravnu sječu za fizička lica, odnosno pojedince kreću se od 500 do 1500 KM, a za pravna od 4 000 do 12 000.