Podrška razvoju kompanija automobilske industrije (VIDEO)

U Privrednoj komori Federacije BiH (PK FBiH) danas je potpisan ugovor u okviru Projekta razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Ugovor su potpisali predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić i direktor WHAM projekta Boris Maslo, a radi se o podršci projektu “Razvoj automobilske industrije – The Development of the subsector of the metal industry –  the automotive industry of the Federation B&H”.

Potencijal projekta Razvoj automobilske industrije, kako je izjavio Jašarspahić, prepoznat je ranije od Vlade Federacije BiH uz čiju su podršku otvorili Ured PK FBiH u sklopu Foruma Autovision, Wolfsburg AG. Cilj te aktivnosti je stvaranje pretpostavki za značajnije učešće bh. proizvođača automobilskih dijelova kako u Volkswagenu, tako i kod drugih njemačkih proizvođača automobila.

Predsjednik PKFBiH je dodao da će se sredstvima podrške kroz USAID-ov WHAM projekt kompanijama omogućiti kvalitetna promocija, te stručna edukacija, te njihova priprema u smislu standarda koji su neophodni za usavršavanje proizvodnih procesa i pristupa inostranim tržištima.

– USAID je kroz svoj projekt prepoznao značaj našeg projekta koji može imati mjerljive parametre u povećanju izvoza, konkurentnosti naših kompanija i broja zaposlenih u toj branši. Na ovaj način doprinosi se daljnjem jačanju i razvoju kompanija koje su u Grupaciji automobilske industrije, a projekt će pokrivati naše aktivnosti do 2020. godine – izjavio je Jašarspahić.

U Grupaciji automobilske industrije su kompanije koje isporučuju različite dijelove u ovoj branši, uključujući presvlake, dijelove od plastike i metala i drugo, a projekt među ostalim podržava marketinške aktivnosti i pripremu zajedničkog nastupa na Međunarodnom sajmu dobavljača – International Suppliers Fair (IZB) 2018. koji se u oktobru održava u Wolfsburgu.

– Iznos od 116.000 KM ustvari treba da pokrije određene marketinške aktivnosti i promociju tih kompanija na tržištima. Iznos je više simboličan, koliko je nama bitnija podrška jedne ovako snažne i relevante međunarodne institucije koja je prepoznala značaj našeg projekta – naveo je Jašarspahić govoreći o vrijednosti potpisanog ugovora.

WHAM projekt dizajniran je na način da stimulira kreiranje novih radnih mjesta kroz unapređenje trgovinske integracije BiH i ekspanzije na tržišta EU i regionalna tržišta. Prioritet i fokus projekta su brzorastuća, izvozno orijentisana preduzeća, s ciljem proširenja kapaciteta, pristupa novim tržištima i sposobnosti generiranja novih radnih mjesta.

– Prateći rad ovih kompanija došli smo do zaključka da je veoma bitno da one budu udružene u Grupaciju PKFBiH zbog toga što one već u svojim kontaktima sa kupcima imaju porast broja narudžbi, te bilježe i porast produktivnosti i broja zaposlenih. Institucionaliziran način kroz PKFBiH, kako smo procijenili, dao bi im određenu stabilnost da na najbolji mogući način budu spremni odgovoriti svim izazovima u ovoj branši – naveo je Jašarspahić.

Pročitajte...