Podrška razvoju poljoprivrede u TK

Delegacija  Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetiće danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprede TK. Planiran je i susret sa  premijerom TK Jakubom Suljkanovićem, a nakon toga i  posjeta preduzeću Plant d.o.o. Tuzla  te  Farmi „Spreča“  u Kalesija.