Podrška sindikatu GIKIL-a

Povodom dešavanja u kompaniji Global ispat koksna industrija d.0.0. Lukavac grupacija od jedanaest granskih sindikata, i to: Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH, državnih službenika i nmještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, SS šumarstva, prerade drveta i papira BiH, Sindika BH Pošta, SS saobraćaja i veza u BiH, Sindikat elektroenergetskih radnika FBiH, Unija sindikata policije u FBiH, SS željezničkih radnika u BiH Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH, Sindikat penzionera BiH i SS radnika u finansijsfdm organizacijama BiH daju punu podršku Samostalnom sindikatu radnika hernije i nametala u Federaciji BiH i Sindikalnoj organizaciji GIKIL za nastavak rada ove kompanije i očuvanju radnih mjesta. Pozivamo nadležene institucije Federacije BiH, Tuzlanskog kantona i Upravljačku strukturu GIKlL- a da u što kraćem vremenskom periodu kroz investiranje u modernizaciju tehnološko-proizvodnog procesa obezbijede ekološki zdraviju životnu sredinu za građane Tuzlanskog kantona ali i osiguraju bezbijednije i bolje uslove rada za radnike navedene kompanije. Treba istaći da je Samostalni sindikat radnika hernije i nemetala u FBiH društveno odgovorna organizacija koja nikada nije bježala od stvarnih problema, pogotovo kad je riječ o stvarima koje se direktno tiču prava radnica i radnika, ali i građana Tuzlanskog kantona. Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u FBiH i Sindikalna organiazcija GIKIL godinama su upozoravali na određenu problematiku u GIKIL-u, međutim nije bilo u dovoljnoj mjeri interesa nadležnih struktura i upravljačke strukture GIKIL-a da se rješava određena problematika a koja danas ugoroža sigurnost radnih mjesta u ovoj komapniji.

Spremni smo zajedno sa kolegama iz Samostalnog sindikata radnika hernije i nemetala u FBiH i Sindikalnom organizacijom GIKIL pratiti navedenu problematiku te na određeni način pokazati da imamo odlučnost kaja nam je potrebna u borbi za očuvanje hiljadu radnih mjesta u GIKIL-u, a u isto vrijeme pružiti podršku svim grupacijama koje ukazuju na potrebu kvalitetnije životne sredine na teritoriji Federacije BiH.

Služba za informisanje

Pročitajte...