Podrška učenicima sa posebnim potrebama u redovnim osnovnim školama u TK

Danas je zasjedala Vlada TK na kojoj je između ostalog data saglasnost na tekst Sporazuma o međusobnoj saradnii u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“. Ovim Sporazumom biće angažovano 20 edukatora/rehabilitatoa koji će djeci sa posebnim potrebema biti podrška u redovnom obrazovanju. Vlada je donijela i Odluku o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona i time utvrdila listu koja sadrži lijekove koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Esencijalna lista usaglašena sa veleprodajnim cijenama. Opširnije u video prilogu.