Podrška za mlade ljude iz marginaliziranih socijalnih grupa

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona potpisalo je potokol o saradnji sa organizacijom SOS Dječija sela u BIH. Naime, ova organizacija je pokrenula Program za mlade, Yes centar Tuzla kojim će se u naredne tri godine pružiti podrška za 180 mladih ljudi iz marginaliziranih socijalnih grupa sa šireg područja Tuzle. Ovaj program bi im trebao pomoći ostvarivanju njihove socijalne i ekonomske nezavisnosti. Partneri u realizaciji programa su Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona i Grad Tuzla.
Amir Omanović, nacionalni direktor SOS Dječija sela BiH
Zoran Jovanović, Ministar zas rad, socijalnu politiku i povratak TK
Više u video prilogu.

Pročitajte...