Pola miliona KM za sufinansiranje programa i projekata sportskih organizacija

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona o odobravanju ukupno skoro pola miliiona KM za sufinansiranje programa i projekata sportskih organizacija za ovu godinu. Od ukupno 121 prijave koje je razmatrala Komisija za raspodjelu novca, 114 projekata ispunilo je uslove Javnog poziva.

Iz Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona naglašavaju da 7 prijava ne ispunjava uslove za bodovanje aplikacija. Novcem koji je namjenjen za sufinansiranje programa i projekata sportskih organizacija za ovu godinu podržana su dva projekta vrhunskog sporta u dijelu kolektivnih sportova i 6 projekata vrhunskog sporta u dijelu pojedinačnih sportova.

– Ukupan iznos koji je dodjeljen ovom Odlukom je 493.680 KM i imamo tu vrhunski sport, kvalitetni sport, sport za sve u okviru kojeg se nalaze sportska rekreacija, sportski odgoj i obrazovanje, sport lica sa invaliditetom i sportske manifestacije – kaže Lejla Elezović, pomoćnik ministra za sport i mlade TK.

Za projekte kvalitetnog sporta podržano je 19 projekata kolektivnih sportova i 15 projekata pojedinačnih sportova, a podržana su i četiri sportska projekta za lica sa invaliditetom. U dijelu sport za sve u okviru kojeg se nalazi i sportska rekreacija podržano je 28 projekata, a u dijelu sportski odgoj i obrazovanje pet projekata.

– Vlada TK je dala saglasnost na Odluku o finansijskim sredstvima po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata i programa sportskih organizacija u 2021. godini. U postupku raspodjele su učestovale dvije Komisije, a Javni poziv je bio otvoren do 18.06. Prva Komisija je odradila svoj posao i utvrdila je liste potpunih i blagovremenih i liste nepotpunih i neblagovremenih aplikacija, a druga komsija je od toga uradila raspodjelu sredstava – dodaje Elezović.

Bit će podržana i 32 projekta sportskih manifestacija, kao i tri projekta pružanja usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta.