Policija kontroliše pješačku zonu u Tuzli

Zakonom o bezbijednosti saobraćaja na putevima u BiH definisana je i pješačka zona kao saobraćajna površina naminjenjena isključivo za kretanje pješaka. Službenici MUP-a TK počeli su sa upozorenjima i sankcionisanjem građane koji se biciklom, moperom ili motorom voze kroz pješačku zonu na tuzlanskom Korzou. Zakon za kršenje ovog propisa predviđa novčanu kaznu u iznosu od 40 KM. Odavno je pješačka zona u Tuzli sa više strana označena znakovima koji upozoravaju da je u tom dijelu grada zabranjeno kretanje biciklima, mopedima i motorima. Zbog čestih prijava građana za nepoštivanje ovih propisa policijski službenici Policijske stanice Centar od jučer u ovom dijelu grada provode preventivne i represivne mjere. Većina biciklista i mopedista do sada nisu obraćali pažnju na postavljene znakove. Rijetki su prije znaka silazili i kroz pješačku zonu prelazili kako zakon propisuje. Policijski službenici koje smo zatekli na licu mjesta kažu da su pored upozorenja napisali i nekoliko kazni i prekršajnih naloga. Rekacije na upozorenja i kazne su različita. Svi se uglavnom slažu da Zakon treba poštovati, ali i da biciklistima treba obezbijediti pješačke staze.

Pročitajte...