Pomoćnik ministra za saobraćaj u Vladi TK-a o aktuelnostima ministarstva

Na inicijativu Ministarstva trgovine turizma i saobraćaja kantonalni saobraćajni i tržišni inspektori, te službenici Ministarstva unutrašnjih poslova će u narednim danima intenzivirati kontrolu ispunjavanja svih postojećih zakonskih uslova, kao i rada rent-a-car agencija. Prethodio je ovome sastanak resornog ministra i pomoćnika sa taksi prijevoznicima iz Živinica i Tuzle i rent-a-car agencija lociranih na Međunarodnom aerodromu Tuzla. O ovome u nastavku govori Nenad Lukanović pomoćnik ministra za saobraćaj u Vladi TK-a.