Porast izvoza, prosječne neto plate i broja poslovnih subjekata u TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom kantonu u 2016. godini sa prijedlogom smjernica rada za naredni period. Prema Informacij, na području Tuzlanskog kantona bilježe se pozitivni ekonomski trendovi. U 2016. godini bilježi se porast iznosa ostvarenog izvoza, porast iznosa prosječne neto plate, kao i porast broja poslovnih subjekata u odnosu na 2015. godinu za ukupno 714 poslovnih subjekata, odnosno 265 pravnih lica, 137 podružnica u sastavu pravnih lica te 312  fizičkih lica obrtnika. Broj malih i srednjih preduzeća (MSP) na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini iznosi 3.561, dok u Federaciji BiH broj ovih preduzeća iznosi 21.826, što znači da, od ukupnog broja MSP-a u FBiH, njih 16% posluje na području Tuzlanskog kantona. U 3.561 MSP na području Tuzlanskog kantona u 2016. godini bilo je zaposleno 38.515 osoba. Ukoliko se posmatraju djelatnosti, najveći broj malih i srednjih preduzeća na području TK posluje u djelatnosti trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala (1.291) i prerađivačke industrije (677). Najveći broj zaposlenih u MSP na području TK je upravo u malim i srednjim preduzećima koja djeluju u oblasti prerađivačke industrije (13.012). Kada se posmatra rasprostranjenost MSP u lokalnim zajednicima TK najveći broj MSP u 2016. godini zabilježen je na području grada Tuzla (1.349), zatim općine Gračanica (429), općine Gradačac (382), općine Živinice (333) te općine Srebrenik (302). Ključne preporuke navedene u Informaciji odnose se na upućivanje Inicijative za izradu Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi za Tuzlanski kanton, kreiranje i usvajanje prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu (trenutno u formi Nacrta Zakona), definisanje programa poticaja za MSP i obrte čijom će realizacijom biti ostvaren doprinos očuvanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta (program prekvalifikacije i dokvalifikacije, program stipendiranja učenika za obrtnička zanimanja), kreiranje inicijative za uvođenje predmeta „Poduzetništvo“ u srednje škole na području TK i iniciranje otvaranja socijalnog  dijaloga u vezi povećanja minimalne plate u BiH.

Pročitajte...