Porezna uprava FBiH prezentira aktivnosti i rezultate rada

Porezna uprava Federacije BiH prezentirat će danas najznačajnije aktivnosti i rezultate rada u prošloj godini. Bit će riječi o naplati javnih prihoda u 2017. godini iz nadležnosti Porezne uprave FBiH, inspekcijskom nadzoru, radu poreznih ispostava, stanju duga i prisilnoj naplati dužnih javnih prihoda. Također će biti govora o inicijativi za izmjenu propisa, ali i uslovima rada Porezne uprave Federacije BiH, uzrocima sive ekonomije i potrebnim aktivnostima za njeno suzbijanje.

Pročitajte...