Postupak prijave nekretnina u gradu Tuzla teče zadovoljavajućom dinamikom

U Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove grada Tuzla zadovoljni su provedbom postupka harmonizacije, odnosno sistematskog ažuriranja podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige. Trenutno je otvoren poziv za osobe koje imaju nekretnine u katastarskim općinama Simin Han i Slavinovići da prijave svoje nekretnine do 10.septembra ove godine….