Potpisan Memorandum o saradnji u oblasti mladih između BiH i Slovačke (VIDEO)

Memorandum o saradnji u oblasti mladih između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva školstva, nauke, istraživanja i sporta Republike Slovačke potpisan je danas u Sarajevu, a potpisali su ga ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović i ambasador Republike Slovačke u BiH Martin Kačo.

Osmanović je nakon potpisivanja izjavio da su ova dva ministarstva prepoznala zajednički interes za jačanje saradnje i uzajamnog razumijevanja i zajedno postavili cilj unapređenja saradnje u oblasti mladih između dvije države.

Kazao je da je Memorandumom koji je potpisan predviđena razmjena informacija, znanja i istraživačkih radova koji se tiču omladinskog rada, razmjena dokumenata i studija objavljenih na konferencijama i sastancima na temu mladih u obje zemlje, organiziranje zajedničkih radionica za mlade i saradnja kod planiranja raznih omladinskih programa.

Napomenuo je da je potpisivanjem Memoranduma o saradnji u oblasti mladih između dvije države omogućena saradnja između omladinskih organizacija, mladih na nivou obje države, zatim razmjenu informacija i saradnju omladinskih saveza mladih na nivou kantona, entiteta, kada je u pitanju država BiH, što će doprinijeti jačanju dobrih, prijateljskih odnosa između dvije države.

– Nakon potpisivanja memoranduma mi otvaramo mogućnost saradnje sa svim segmentima ministarstava kako na državnom, federalnom nivou, entiteta RS, kantona, zatim raznih nevladinih organizacija koje okupljaju mlade, da se ta saradnja s mladima i s resornim ministarstvom, kad je u pitanju Republika Slovačka, dalje intenzivira – kazao je ministar Osmanović.

Ambasador Republike Slovačke u BiH Martin Kačo je zahvalio ministru Osmanoviću i njegovim saradnicima što su omogućili potpisivanje ovog važnog dokumenta, kojim se pojačava saradnja Slovačke i BiH u području rada s mladima.

Po njegovim riječima, Slovačka je jedna od zemalja Evropske unije koja dugoročno i sustavno podržava modernizaciju i transformaciju BiH, kao i njene napore u evropskim i euroatlanskim integracijama.

– Jedno od ključnih područja, kako mi to vidimo, je rad s mladima, jer mladi su jamstvo budućnosti svake zemlje – istaknuo je ambasador Kačo.

Dodao je da potpisivanje ovog memoranduma vidi kao dalji korak u produbljivanju odnosa među dvjema zemljama.

Naglasio je da Slovačka ovim potvrđuje svoju opredjeljenost da će svojom ekspertizom podržavati napore BiH u provođenju aktivnosti u oblasti školstva i rada s mladima.

– Memorandum podrazumijeva razmjenu dokumenata, istraživačkih radova, razmjenu posjeta omladinskih delegacija kao i druge oblike saradnje – kazao je ambasador Kačo, te dodao da je Slovačka spremna da nastavi produbljivanje saradnje u svakom području koje ubrzava procese evropske i euroatlanske integracije.

Pročitajte...