Potpisan Sporazum o obrazovnoj i stručnoj saradnji između Ministarstva privrede TK i Visoke škole CMS – Centar za multidisciplinarne studije u Tuzli

Između Ministarstva privrede TK i „Centra za multidisciplinarne studije – CMS“ iz Tuzle danas je potpisan Sporazum o saradnji. Ovim je deifinsana  stručna i naučna saradnja u vidu izrade projekata i elaborata u energetskom sektoru, oblasti saobraćaja, kao i zaštiti na radu i zaštiti od požara. Na ovaj način stručni kadar CMS-a biće uključen u privredne tokove TK.

Pročitajte...