Potpisan Sporazum o prestruktuiranju rudnika

Predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Elektroprivrede BiH i Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH usaglasili su danas u Sarajevu sporazum o restrukturiranju rudnika. Sporazum predviđa da Elektroprivreda BiH osigura sredstva za penzionisanje svih uposlenika rudnika koji će do kraja godine steći uslove za penziju. Iz Elektroprivrede BiH ističu da postizanje sporazuma znači da neće doći do poskupljenja električne energije.                                                                                                      Prestruktuiranje rudnika nema alternativu tako da su predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Elektroprivrede BiH i Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH uspjeli pronaći kompromis. Ovim Sporazumom Elektroprivreda BiH se obavezuje na nastavak investicija u rudnike kao i obezbjeđivanje sredstava za penzionisanje radnika u rudnicima iz Koncerna:  „Kreka“, „Đurđevik“, „Breza“, „Kakanj“, „Zenica“ i „Abid Lolić“- Bila.  „Imamo sporazum, odluke koje garantuju penzionisanje 419 radnika do kraja 2021. g. kako je ministar rekao i oni koji su već dobili rješenje o prekidu ugovora o radu i oni koji do kraja godine ispuniti uslove za penzionisanje“,  rekao je predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić.                                                                                         Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH insistirao je na definisanju postupaka i preciziranju vremenskog okvira za restruktuiranje ljudskih resursa. Kažu da su zadovoljni dogovorom.  „Pa smo naveli nekoliko stvari koje su jako bitne: prirodni odliv, prekvalifikaije, dokvalifikacije o trošku Elektroprivrede, prelazak u drugo zavisno društvo bez umanjenja prava iz radnog odnosa koji se odnose na PIO, uz napomenu da će se prema onima koji su proglašeni viškom,  a ne žele iskoristiti nijednu od ponuđenih varijanti postupati shodno Zakonu o radu“,  rekao je Federalni ministar energije, rudarstva i industrije  Nermin Džindić.                        Za zbrinjavanje viška uposlenih Elektroprivreda BiH Elektroprivreda BiH odobrila je 125 miliona KM, a za investicije u rudnike 130 miliona .                                                               Generalni direktor Elektroprivrede BiH  Admir Andelija je dodao:                                        „Ovim sporazumom riješili smo i pitanje poskupljenja struje. Energetski sektor ne može finansirati neeefikasnost rudnika . Mi smo došli u situaciju da preko 500 miliona KM iz Elektroprivrede investiramo u rudnike, dok Elektroiprivreda diže kredite za svoja ulaganja. Nakon izdvajanja ovih 250 miliona ne znači da poskuopiti električna energija“. Potpisnici Sporazuma o restruktuiranju rudnika saglasni su da će izraditi Novi pravilnik o radu i radnoj efikasnosti u skladu s važećim kolektivnim ugovorom za sektor rudarstva. Rudari su zadržali pravo na aktiviranje Odluka Upravnog odbora o štrajku i protestima u slučaju nepoštivanja sporazuma.

Pročitajte...