Potpisan Sporazum o saradnji JU Mješovite srednje hemijske škole u Tuzli i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli

Direktor Mješovite srednje hemijske škole U Tuzli Arif Švraka i dekanica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli Mensura Aščerić potpisali su Sporazum o naučnoj, nastavnoj i stručnoj saradnji. S obzirom na to da se učenici Mješovite srednje hemijske škole smjera hemijski tehničar uglavnom nastavljaju školovati na Farmaceutskom fakultetu, dogovorili su načine međusobnog pomaganja u cilju napretka u visokoškolskom i srednjem obrazovanju. Sporazum o saradnji Mješovite srednje hemijske škole u Tuzli i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli podrazumijeva razmjenu nastavnog i naučnog osoblja, aktivnosti na uzajamnom unaprjeđenju obrazovnog procesa i naučno-istraživačkog rada, zajedničku organizaciju seminara i naučnih skupova i ustupanje prostorija Hemijske škole na korištenje Farmaceutskom fakultetu. „Laboratorije su jako dobro opremljene tako da će ih Farmaceutski fakultet koristiti za održavanje vježbi u okviru praktične nastave, a sigurno će i uposlenici Hemijske škole učestvovati u obrazovanju naših studenata“, rekla je Mensura Aščerić, dekanica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Prilagođavajući se potrebama tržišta rada u posljednjih desetak godina u Mješovitoj srednjoj hemijskoj školi u Tuzli izvršena je promjena zanimanja tako da se sada ovdje obrazuju četiri profila, a to su: grafički tehničari web dizajna, nutricionistički, farmaceutski i mikrobiološki tehničari. Ukupno je oko 300 učenika, a polovinu čine farmaceutski tehničari.Arif Švraka, direktor Mješovite srednje hemijske škole U Tuzli: „Naši učenici, pogotovo III i IV razreda većinu nastave provode u laboratorijama ovog tipa kao ova laboratorija u kojoj se nalazimo. Imamo dobro praktično znanje. Saradnja sa farmaceutskim fakultetom u Tuzli pomoći će nam u onom drugom segmmentu, segmentu nauke i proširivanje teoretskih znanja tako da me izuzetno veseli saradnja sa Farmaceutskim fakultetom“. Ova saradnja bi trebala rezultirati boljim osposobljavanjem radnika u farmacetuskoj industriji, rečeno je na sastanku.

Pročitajte...