Potpisana Deklaracija o jačanju kulturne saradnje u jugoistočnoj Evropi

Deklaracija o izražavanju opredijeljenosti za jačanje regionalne kulturne saradnje potpisana je danas u Sarajevu tokom Konferencije Vijeća ministara kulture jugoistočne Evrope (CoMoCoSEE), nakon koje je Bosna i Hercegovina završila svoje predsjedavanje, a Bugarska preuzela.

Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović naglasio je da Vijeće predstavlja jedinstvenu platformu saradnje u regiji u kojoj je uključeno 12 zemalja te podsjetio da je sve počelo 2004. godine kada je Mostar bio domaćin održavanja Prve regionalne ministarske konferencije posvećene kulturnom naslijeđu u jugoistočnoj Evropi tokom završetka obnove Starog mosta.

Cijeni da imaju uspješnu regionalnu saradnju o čemu svjedoči i 17 konferencija na ministarskom nivou od Mostara 2014. godine do Tirane 2017. godine te da su rezultati vidljivi kroz sve realizirane projekte koji imaju snažnu podršku UNESCO-a, Vijeća Evrope i Evropske unije.

Bosna i Hercegovina je, dodao je Osmanović, tokom predsjedavanja 2017. godine bila domaćin tri ekspertska sastanka iz oblasti zaštite i finansiranja nematerijalne kulturne baštine, zatim finasiranja i fiskalnih poticaja u audio-vizuelnom sektoru, EU fondova za kulturu te rad muzeja i njihova uloga u društvu.

Na svim događajima je, istakao je Osmanović, potvrđena izuzetno uspješna regionalna saradnja koja ima podršku na najvišem nivou politika svih zemalja članica.

Pojasnio je da su zaključci do kojih su došli eksperti bili osnova za pripremu Deklaracije koja je i jednoglasno i usvojena, a kojom je potvrđeno da će nastaviti sa daljnjim jačanjem saradnje u cilju razmjene znanja i najboljih praksi u sektoru kulture, te posebno iskustvo u dijelu povezivanja sa drugim sektorima i politikama.

Između ostalog, naglasio je Osmanović, saradnja će biti fokusirana na oblast očuvanja i zaštite kulturnog materijalnog i nematerijalnog naslijeđa i primjene novih tehnologija i digitalizacije.

– Snažno smo opredijeljeni da nastavimo sa daljnjom saradnjom u borbi protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima u regionu – zaključio je Osmanović.

Bugarski ministar kulture Boil Banov izrazio je zadovoljstvo što njegova zemlja preuzima predsjedavanje Vijećem te naglasio da će tokom jednogodišnjeg mandata jačati te platforme kao dio političkog instrumenta za unaprjeđenje integriteta regije, imajući u vidu zajedničko kulturno naslijeđe.

Uložit će maksimalne napore na jačanju administrativnih kapaciteta i raditi na uspostavljanju stalnog sekretarijata i finansijskih mehanizama kojima će se podržavati provođenje projekata u toj oblasti.

Tokom bugarskog predsjedavanja, dodao je ministar Banov, razmatrat će i mogućnost izrade i usvajanja strategije za razvoj jugoistočne Evrope, imajući u vidu kulturne resurse i naslijeđa u regiji.

Glavni cilj mu je, zaključio je, da uvjeri evropske partnere u neophodnost tih instrumenata koji će biti finansirani podrškom evropskih projekata.

Zemlje članice Vijeća su BiH, Hrvatska, Srbija, Slovenija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Turska, Grčka, Moldavija, Bugarska i Rumunija.

Pročitajte...