Potpisani ugovori za finansiranje manifestacija kulture od interesa za TK

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas je potpisalo ugovore sa 75 korisnika sredstava namijenjenih manifestacijama kulture od interesa za TK. Riječ je o 120 000 KM koje, prema Kalendaru manifestacija kulture od interesa za Tuzlanski kanton, treba da budu utrošene u 2019. godini. Namijenjene su neprofitnim organizacijama, drugim nivoima vlasti i privatnim poduzećima i poduzetnicima.
Među 75 korisnika sredstava namijenjenih manifestacijama kulture od interesa za TK ove godine nalazi se i Centar za kreativnu fotografiju iz Tuzle. Kantonalnom Ministarstvu za kulturu aplicirali su sa projektom “Tečaja za edukaciju djece u fotografiji”.
Na 75 korisnika biće raspoređeno 120 hiljada KM. Zbog ograničenog iznosa svaki podnosilac zahtjeva mogao je predložiti samo jedan kulturni projekat.
Ova dvogodišnja praksa Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona od velikog je značaja za neprofitne organizacije, udruženja i druge nivoe vlasti. Maksimalano odobreni iznos po kulturnom projektu je 5.000 KM. Jedan od uslova korištenja sredstava je da manifestacije moraju biti implementirane u toku 2019. godine.

Pročitajte...