Potpisivanje kolektivnog ugovora za državne službenike u FBiH

Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH bit će potpisan danas u prostorijama Federalnog ministarstva pravde u Sarajevu.

Kolektivni ugovor će, uime Vlade FBiH, potpisati federalni ministar pravde Mato Jozić i ovlašteni predstavnici sedam kantona koji su do sada usvojili ovaj ugovor (Sarajevski, Unsko-sanski, Zeničko-dobojski, Hercegovačko-neretvanski, Posavski, Srednjobosanski i Bosansko-podrinjski), te predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika FBiH Samir Kurtović.

Kako je saopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH, riječ je o drugom kolektivnom ugovoru kojeg sadašnja Vlada FBiH potpisuje za to područje djelatnosti, a koji obuhvata oko 40.000 uposlenih u javnoj upravi FBiH s općinskog, kantonalnog i federalnog nivoa.

Federalna vlada je na 104. hitnoj sjednici održanoj 15. februara dala saglasnost na Kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH kojeg su utvrdili pregovarački timovi Vlade FBiH i Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Krajem prošle godine potpisan je po drugi put Kolektivni ugovor za područje rudarstva, a u toku su pregovori za zaključivanje tih ugovora za djelatnosti energetike i poštanskog saobraćaja.

Pročitajte...