Potpisivanje Sporazuma o dokvalifikaciji zavarivača

U Ministarstvu privrede TK danas će biti potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji u relaizaciji Programa dokvalifikacije/prekvalifikacije nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja  između  kantonalnog Ministarstva privrede , Federalnog zavoda za zapošljavanje i Službe za za zapošljavanje Tuzlanskog kantona . Program je fokusiran na nezapsolene osobe, koje nemaju potrebna znanja i vještine, posbeno kada su u pitanju nove metode i tehnologije rada.

Pročitajte...