Potpisivanje Ugovora za manifestacije kulture

Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas će potpisati ugovore sa korisnicima sredstava namijenjenih manifestacijama kulture. Ministarstvo je donijelo Kalendar manifestacija kulture za Tuzlanski kantona u ovoj godini, na osnovu kriterija propisanih Odlukom. Na kalendaru se nalazi 75 korisnika, a sredstva su namijenjena neprofitnim organizacijama, drugim nivoima vlasti i privatnim poduzećima i poduzetnicima.

Pročitajte...