Potvrđena imenovanja: Mirna Trifković direktorica biblioteke, Mirza Ćatibušić direktor pozorišta

Vlada TK je donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru JU Narodno pozorište Tuzla da se dipl. glumac Mirza Ćatibušić imenuje za direktora JU Narodno pozorište Tuzla, na period od četiri godine.

Također, donesena je Odluka o davanju prethodne saglasnosti Upravnom odboru JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić” Tuzla da Mirnu Trifković, profesoricu engleskog jezika i književnosti, imenuje za direktora JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić” Tuzla, na period od četiri godine.

Imenovanja su nakon provedene konkursne procedure ranije potvrdili nadležni organi Grada Tuzla, koji u ovim institucijama ima zajednička osnivačka prava sa Vladom TK.

Pročitajte...